Law Chula Fest 2021

I Hope, You Hope

Law Chula Fest 2021

งานนิตินิทรรศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

What is Law Chula Fest?

Law Chula Fest หรือ งานนิตินิทรรศน์ เป็นงานที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เข้าใจได้ง่ายสู่สังคม พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในฐานะอนาคตของชาติและวงการกฎหมายไทย ได้แสดงความสามารถและค้นหาตัวตน

สำหรับงานในปีการศึกษานี้ เรามีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนผู้คนในสังคมมาตั้งคำถามกับพลวัตและความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราและทุก ๆ ท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมไทยของเรามีความหวังมากขึ้น เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราทุกคนสืบไป

#lawchulafest2021

Proudly Present

I Hope U Hope Podcast

📻💫 พอดแคสต์ที่จะพาผู้ฟังทุกคนมา Raise Awareness และ Raise Hope✨

พร้อมกับตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม และหาคำตอบไปด้วยกันว่า “กฎหมาย” จะสามารถคุ้มครองความหวังของพวกเราได้อย่างไร ผ่านมุมมองของนักเรียนกฎหมายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขออุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์!! 🤭

ฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้

Spotify: LawChulaFest

Youtube: Law Chula Fest

You Hope, I Hope Game

ความเป็นอยู่ในแต่ละวันที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ? กี่เรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้… แล้วตลอดทางที่ผ่านมา เคยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหล่นหายไปบ้างหรือเปล่า?

บางสิ่งที่ว่านั้น อาจจะเป็น “ความหวัง” ก็ได้นะ

มาร่วมสำรวจความหวังที่อาจหล่นหายไปด้วยกันที่ You Hope, I Hope: hopefinder.lawchulafest.com

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน