การแข่งขันโต้วาที

การแข่งขันโต้วาที

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมแข่งขันโต้วาทีในญัตติต่าง ๆ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • รายละเอียดกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการพูด การใช้ภาษา และการให้เหตุผล รวมถึงยังเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาถกเถียงในประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจุดประกายทางความคิด เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้รับชม และสังคม

การแข่งขันโต้วาทีจะประกอบไปด้วยญัตติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม อาทิ ศิลปะควรอยู่เหนือการเมือง, นักกีฬาข้ามเพศควรได้แข่งขันตามเพศสภาพไม่ใช่ตามเพศกำเนิด, การประกวดนางงามควรมีอยู่, สิทธิบัตรวัคซีนโควิดสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์ ฯลฯ

  • วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 7, 8, 9, 15 และ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

- วันที่ 7 มกราคม กิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 10.00-11.00 น.

- วันที่ 8 มกราคม กิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 10.30-11.30 น. และ 13.00-14.00 น.

- วันที่ 9 มกราคม กิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 10.00-11.00 น.

- วันที่ 15 มกราคม กิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 10.30-11.30 น. และ 13.00-14.00 น.

- วันที่ 16 มกราคม กิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 10.30-11.30 น. และ 13.00-14.00 น

debate.lawchulafest@gmail.com

Law Chula Fest 2021: I Hope, You Hope