นิทรรศการ

นิทรรศการ The Power of Hope

ร่วมค้นหาความหมายและความสำคัญของ “ความหวัง” ไปกับ Law Chula Exhibition 2021 : The Power of Hope ที่จะจุดไฟแห่งความหวังให้กับทุกคน

  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหวัง ความหมายของความหวัง ความสำคัญของความหวังในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศ ผ่านนิทรรศการรูปแบบออนไลน์

  • กิจกรรมที่จัดขึ้น

นิทรรศการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

  • วันเวลาจัดกิจกรรม (ผ่าน Zoom Application)

15 มกราคม 2565

  • เช้า 10.00 - 10.45 น

11.00 - 11.45 น.

  • บ่าย 13.00 น. - 13.45 น.

14.00 น. - 14.45 น.

15.00 น. - 15.45 น.

@lawcufest.exhibition