ห้องเรียนจำลอง

ห้องเรียนจำลอง

ห้องเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลองเรียนกฎหมายเหมือนนิสิต นิติศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมทดลองทำข้อสอบกฎหมายลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย

Carousel imageCarousel image
  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศห้องเรียนกฎหมายจาการลองเรียนเนื้อหากฎหมาย และทำแบบทดสอบจากเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง

  • กิจกรรมที่จัดขึ้น

สอนวิชากฎหมายที่ทำให้ผู้เข้ากิจกรรมได้เห็นว่า ตัวเราอาจเป็นผู้กระทำความผิดได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ มีเนื้อหากฎหมายในเรื่ององค์ประกอบของความผิดทางอาญาในเรื่อง การกระทำ โดยเจตนา งดเว้น ละเว้น และดูหมิ่น หมิ่นประมาท

  • วันเวลาที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 มี 4 รอบ เนื้อหาที่สอนเหมือนกัน

  • รอบแรก 9.30-10.45 น.

  • รอบสอง 11.00-12.15 น.

  • รอบสาม 13.00-14.15 น.

  • รอบสี่ 14.30-15.45 น.

Law Chula Fest 2021: I Hope, You Hope

@lawchulafest