แนะแนวการศึกษา

แนะแนวการศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมช่วงเช้า : เพื่อให้ผู้เข้าฟังสามารถเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในคณะนิติศาสตร์และแนวทางในการประกอบอาชีพทางสายกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกคณะหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมช่วงบ่าย : เพื่อตอบปัญหาและคลายความสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย แนวทางการอ่านหนังสือ และเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์

  • กิจกรรมที่จัดขึ้น

ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. พบกับการบรรยายจากวิทยากรมากประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพทั้ง 4 ท่าน ที่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการศึกษาต่อหลังเรียนจบ รวมไปถึงเส้นทางอาชีพของแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือชีวิตของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้กิจกรรมช่วงเช้าไม่จำกัดอายุและจำนวนของผู้เข้าชม

ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. กับกิจกรรมแนะแนว ‘น้องถามพี่ตอบ’ ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามทุกอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศเป็นส่วนตัว ทุกข้อสงสัยจะได้รับการตอบจากพี่ๆนิสิตคณะนิติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการเรียนภายในคณะ ทริคการเรียน ประสบการณ์การสอบเข้า กิจกรรม เป็นต้น

  • วันเวลาที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 กิจกรรมช่วงเช้า08.00-12.00 กิจกรรมช่วงบ่าย 13.00-15.00

  • ช่องทางการจัดกิจกรรม และ ช่องทางการรับชม

จัดผ่าน zoom

  • ช่องทางการติดตามข่าวสาร

  • ทุกช่องทางของรพีกลาง

  • Open Chat ของฝ่ายแนะแนว

https://line.me/ti/g2/KpfmI62LhDYov_C0YeJ0vmWg6aNSwpeGmeMo5gutm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default