การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

Law Quiz

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • จุดประสงค์ของกิจกรรม

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเเละการปรับใช้กฎหมาย

  • กิจกรรมที่เกิดขึ้น

เเข่งขันตอบปัญหากฎหมายโดยเเบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกเเละรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลชนะเลิศและโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริ โสภาพัณณวดี ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนลดหลั่นลงมาจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชยอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอันดับ 2 และเงินรางวัลตามลำดับ ผู้เข้าเเข่งขัน และอาจารย์ผู้กำกับดูเเลทุกคนจะได้รับเกัยรติบัตร

  • วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

รอบคัดเลือกจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 11.00 น. เเละรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

  • ช่องทางจัดการจัดกิจกรรม

จัดขึ้นในรูปเเบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เเละระบบ Testportal

Law Quiz Chula

lawquizchula@gmail.com